Pöytäkirjat

Kunnanhallitus: 13/2021
9.8.2021 17:00
Pöytäkirja
§ Otsikko Liitteet
Läsnäolijat -
164 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus -
165 Pöytäkirjantarkastajien valinta -
166 Esityslistan hyväksyminen -
167 Uuraisten kunnan vesistöjen rantayleiskaavan muutos ja laajennus Akonniemen alueella 2 kpl
168 Lausunto - Hirvaskankaan itäosan asemakaava, Äänekoski 3 kpl
169 Kunnan omistaman asuintontin uudelleen hinnoittelu Rinteelän alueella/Alimmaisenlenkki 10 1 kpl
170 Ehdollinen päätös huoneiston ostamisesta/KOy Uuraisten Virastotalo -
171 Kunnanvaltuuston ja toimielinten sähköinen kokous sekä kunnan henkilökunnan etätyö -
172 Täyttölupa: Hirvasen koulu, luokanopettaja -
173 Kunnanvaltuuston puheenjohtajiston vaali vuosiksi 2021 – 2023 -
174 Valtuuston kokousten pöytäkirjanpitäjä ja valtuuston sihteeri -
175 Suhteellisten vaalien vaalilautakunnan vaali vuosiksi 2021 – 2025 -
176 Kunnanhallituksen vaali vuosiksi 2021 - 2023 -
177 Tarkastuslautakunnan vaali vuosiksi 2021 - 2025 -
178 Keskusvaalilautakunnan vaali vuosiksi 2021 - 2025 -
179 Peruspalvelulautakunnan vaali vuosiksi 2021 - 2025 -
180 Sivistyslautakunnan vaali vuosiksi 2021 - 2025 -
181 Teknisen lautakunnan vaali vuosiksi 2021 - 2025 -
182 Ympäristöjaoston vaali vuosiksi 2021 - 2025 -
183 Seudullisen ympäristöterveyslautakunnan jäsenen nimeäminen vaalikaudelle 2021-2025 -
184 Kiinteistötoimituksen uskottujen miesten vaali vuosiksi 2021 - 2025 -
185 Keski-Suomen käräjäoikeuden lautamiehen valinta -
186 Jyväskylän koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuuston jäsenen ja varajäsenen vaali -
187 Keski-Suomen sairaanhoitopiirin yhtymävaltuuston jäsenten vaali vuosiksi 2021 - 2025 -
188 Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän valtuuston jäsenten ja varajäsenten vaali toimikaudeksi 2021 - 2025 -
189 Ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen jäsenen ja varajäsenen vaali toimikaudeksi 2021 - 2025 -
190 Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveydenhuollon jaoston jäsenen ja varajäsenen vaali toimikaudeksi 2021 - 2025 -
191 Sydän-Suomen jätelautakunnan edustaja vuosille 2021 - 2025 -
192 Edustajan valitseminen Keski-Suomen liiton edustajainkokoukseen -
193 Poliisin neuvottelukunnan jäsenten nimeäminen -
194 Valtuustoryhmien muodostaminen -
195 Toimielinten pöytäkirjat -
196 Viranhaltijapäätökset -
197 Ilmoitusasiat -
198 Muut asiat -
Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus -
Kokousmateriaali:
Hae esityslista

« Paluu edelliselle sivulle